Per og Alice

DSC_7964

Alice og Per Andresen reiste ut til Brasil i 1962. Cambara het byen hvor de begynte. Den var da uten evangelisk arbeidet.

I enhver by har de sin egen radio. Så de kjøpte en halv time og startet opp med evangeliserende møter. Dette arbeidet gav resultater. Eiendom ble kjøpt inn og kirker ble bygget og innviet i 1964.

I dag er dette arbeidet vokst seg stort. På 80 tallet ble det startet opp med barnhjem etter som det var store behov av å hjelpe de mange gatebarn som lever i slummen, som finnes i enhver by i Brasil.

I dag driver de to daghjem. Ett guttedaghjem og ett jentedaghjem. I tillegg til dette hjelper de trengende i nærområdet med mat og klær. Sykehuset og gamlehjemmet er også noe de har fokus på. Det blir stadig dyrere i Brasil. Og i dag er driften av daghjemmene drevet av gaver fra givere.

Fra den dag de startet arbeidet har alle givergaver gått direkte til daghjemmene. Alle administrasjons kostnader blir «tatt fra egen lomme» av Per og Alice, eller hvis det er øremerkede givergaver til administrasjon.

Jeg håper at denne web siden vil gi dere givere enda bedre innsikt i arbeidet i Cambara og at denne web siden kan være til inspirasjon for andre og at de ser viktigheten av arbeidet de gjør. Fortell en venn eller flere om denne websiden slik at vi kan bli enda flere som hjelper til med arbeidet i Cambara.